Speciālās Olimpiādes moto:
"Ļaujiet man uzvarēt, bet, ja es nevaru uzvarēt, ļaujiet man būt drosmīgam mēģinājumā."

LSO deju festivāls 23. maijā 2024

 

2024. gada 23. maijā Palsmanē jau 5. reizi notika LSO deju festivāls “Deju pietura Palsmane”

Kā jau katru gadu, dalībnieki bija mērojuši tālus un ne tik tālus ceļus. Prieks, ka arī šoreiz tika pārstāvēti pilnīgi visi Latvijas etnogrāfiskie novadi – Kurzeme, Zemgale, Latgale un Vidzeme. Sagaidījām arī dejotājus no Ammustes skolas Igaunijā. Kopā festivālā pulcējās 12 skolas.

Pasākuma dalībniekus ar saviem priekšnesumiem priecēja deju grupa “Kristāls” un dziedātāja Anna Zankovska, kuru mēs pazīstam ar skatuves vārdu Katō.

Šogad vērtēšanā tika ieviesti daži papildinājumi –pievienota jauna divīzija Ielu dejas un atsevišķi sacentās dejotāji ar smagākām veselības problēmām.

Festivāla tiesnešiem: Smiltenes novada Palsmanes k/n vadītājai un deju kolektīvu “Cīrulis”, “Mazais brālis” vadītājai - Aijai Zeibotei, Smiltenes novada Grundzāles k/n jauniešu deju kolektīva “Rieda” un vidējās paaudzes deju kolektīva “Rieda “vadītājai – Ingai Ķesterei un Cēsu novada Mārsnēnu pag. tauta nama vadītājai, deju skolotājai un horeogrāfei, deju studijas “Kristāls” vadītājai - Kristiānai Vincjunai bija ļoti grūts un atbildīgs darbs, jo visi dejotāji bija nopietni gatavojušies un pārsteidza katrs ar savu “odziņu”.

Taču galu galā viņām tomēr izdevās nonākt pie rezultātiem. Un tie ir sekojoši:

divīzija – Tautas dejas

1. vieta – Kokneses pamatskola –attīstības centrs

2. vieta – Sveķu pamatskola

3. vieta – Ammustes pamatskola

divīzija – Mūsdienu dejas

1. vieta – Liepājas Līvupes pamatskola –attīstības centrs

2. vieta – Smiltenes novada speciālā pamatskola

3. vieta – Sveķu pamatskola

divīzija – Mūsdienu dejas(cerību bērni)

1. vieta – Antūžu pamatskola

2. vieta – Jelgavas pamatskola “Valdeka”– attīstības centrs

divīzija – Ielu dejas

1. vieta – Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs

2. vieta – Liepājas Līvupes pamatskola – attīstības centrs

3. vieta – Rīgas 4. pamatskola

Paldies visiem svētku dalībniekiem un organizatoriem. Uz tikšanos nākamajā gadā!