SOEE starptautiska futbola konference Varšavā

Konferences dalībnieki (foto no A.Laša personīgā arhīva)

No 2014.gada  11. līdz 12.aprīlim notika SOEE starptautiska futbola konference „ European Football Conference” Varšavā ,Polijā. Konferencē piedalījās 52 delegāti no 32 valstīm. No Latvijas Speciālās Olimpiādes piedalījās divi pārstāvji Aigars Lasis un Aleksejs Mirkins.

Konferencē tika vērsta liela uzmanība trīs galvenajiem jautājumiem:

LSO informatīvs seminārs

9.janvārī 2014.g. Rīgā notika Latvijas speciālo skolu sporta skolotāju seminārs.

Seminārā LSO valdes priekssēdētāja Informēja semināra dalībniekus par sportistu kopējo datu ievadīšanu GMS sistēmā, par LSO akredetāciju Latvijā un starptautiskajā mērogā. G.Kaņējeva stāstīja par programmām, kuras Latvijā vēl nav apgūtas. G.Kaņējevas prezentācija pielikumā.

Kursi sporta skolotājiem

Sveķu internātpamatskola sadarbībā ar Latvijas Speciālo Olimpiādi organizēja kursus „Mūsdienīga mācību procesa nodrošinājums sporta stundās izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un ar garīgās attīstības traucējumiem” sporta skolotājiem, kas strādā ar speciālajiem izglītojamajiem speciālajās skolās un vispārizglītojošajās skolās. Kursi notika laika posmā no 19. augusta līdz 23. augustam Gaismas internātpamatskolā. Kursos piedalījās 46 sporta skolotāji.

Speciālās Olimpiādes sporta konference Antverpenē

Tikai pēc nepilna gada - 2014. gada 13.septembrī Speciālas Olimpiādes (SO) Eiropas vasaras spēles Beļģijā tiks atklātas ar tradicionālo olimpisko spēļu lāpu skrējienu un guns iedegšanu Briselē. Olimpiskā uguns tradicionāli tiks atnesta no spēļu olimpa – Atēnām, piesaistot tās skrējienam vairākus simtus sportistus un profesionālus policistus uguns nogādāšanai uz Beļģijas sporta spēļu pilsētu Antverpeni.

Kursi sporta skolotājiem

Sveķu internātpamatskola organizē 36 stundu kursus sporta skolotājiem, kas strādā ar speciālajiem bērniem.

 

Sporta skolotāju seminārs

Š.g.11.janvārī Gaismas speciālajā internātpamatskolā notika sporta skolotāju informatīvs seminārs.

Uz semināru bija atbraukuši 32 Latvijas speciālo skolu sporta skolotāji.

Mūsu lepnums – Dzidra Kupča

Šī gada 18.oktobrī Ordeņu kapituls ir pieņēmis lēmumu Nr.15 par valsts apbalvojumu piešķiršanu. Saskaņā ar kapitula lēmumu, par nopelniem Latvijas valsts labā Triju Zvaigžņu ordeņa Atzinības krusta III šķiru ir nolemts piešķirt Latvijas Speciālās Olimpiādes ilggadīgai Nacionālai direktorei
DZIDRAI  KUPČAI.
Godalgu D.Kupčas kundzei Latvijas valsts proklamēšanas svētkos 18.novembrī Melngalvju namā pasniegs
Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš.        

Lapas

 Grafiskā zīme  

Seko mums

how to monitor kids text messages unfaithful wife signs see monitoring teens text messages without them knowing gps tracking apps for android 2016 how to catch your wife cheating cheating spouse on craigslist find out if your boyfriend is cheating skype monitoring software site catching a spouse cheating gps tracking mobile app here read how to read husbands text messages cheating a letter to my wife here here best mobile monitoring software how to catch a cheating spouse pdf site trace mobile number current location tracking device app link text message tracking device site