LSO apvienotā florbola seminārs

2017.g.31. oktobrī un 2017.g.02.11. Cēres pamatskolā, Cēre, Kandavas novadā un Jēkabpils novada Spunģēnos Latvijas Speciālā Olimpiāde sadarbībā ar Latvijas Florbola savienību organizēja Daugavas kreisā un labā krasta speciālajām izglītības iestādēm apvienotā florbola semināru.

Latvijas speciālās olimpiādes organizēts seminārs sporta skolotājiem

15.12.2016. Nevalstisko Organizāciju Savienības telpās (Ieriķu ielā 43A Rīgā) notika biedrības "Latvijas speciālā olimpiāde" organizēts seminārs sporta skolotājiem.

Darba kārtība:

  1. LSO FINANŠU PĀRSKATS PAR 2016.GADU.

  2. SKOLU DALĪBA 2016.GADA REPUBLIKAS SACENSĪBĀS, TO REZULTĀTI;

SOEE konference florbolā

No 08.12.-11.12.2016.g. Rīgā norisinājās SOEE konference florbolā, ko organizēja LSO sadarbībā ar SOEE. Konferences laikā tika sniegtas jaunākās inovācijas florbola stratēģijā, noteikumos un apmācības elementu apgūšanā.

Florbola konferencē piedalījās 21 dalībnieks no 12 valstīm – Vācijas, Polijas, Maltas, Moldovas, Kipras, Beļģijas, Igaunijas, Gibraltāra, Norvēģijas, Ukrainas, Indijas un Polijas.

Boče seminārs Ukrainā

No 14. līdz 16.oktrobim 2015.gadam Latvijas Speciālās Olimpiādes Boče koordinātore Nadija Strazdiņa un Boče sekretārs Āris Pētersons vadīja mācību semināru (teorētiskās un praktiskās nodarbības) Ukrainas kolēģiem, kuru organizēja Ļvovas kinocentra direktors un Ukrainas Speciālās Olimpiādes aktivists Andriy Porodko. Seminārā Ļvovā piedalījās augstskolu lektori, rehabilitācijas centru darbinieki, speciālo un vispārizglītojošo skolu pedagogi, vecāki un brīvprātīgie.

Seminārs LSO sporta skolotājiem

Trešdien, 2015.g. 27. maijā, Gaismas speciālajā internātpamatskolā (Stopiņu novads), notika Latvijas Speciālās olimpiādes organizētais sporta skolotāju seminārs, kurā tika uzaicināta lektori no Latvijas Futbola federācijas (LFF).

LSO sporta skolotāju gada noslēguma seminārs

2015. gada 8. janvārī Gaisma internātpamatskolā notika LSO sporta skolotāju gada noslēguma seminārs.

Semināra darba kārtība:

LSO finanšu pārskats par 2014. gadu;

2015. gada sporta kalendāra apspriešana un apstiprināšana;

LSO stratēģiskais plāns 2015.- 2020;

LSO izlases atlases kritēriju apspriešana un apstiprināšana.

SOEE starptautiska futbola konference Varšavā

Konferences dalībnieki (foto no A.Laša personīgā arhīva)

No 2014.gada  11. līdz 12.aprīlim notika SOEE starptautiska futbola konference „ European Football Conference” Varšavā ,Polijā. Konferencē piedalījās 52 delegāti no 32 valstīm. No Latvijas Speciālās Olimpiādes piedalījās divi pārstāvji Aigars Lasis un Aleksejs Mirkins.

Konferencē tika vērsta liela uzmanība trīs galvenajiem jautājumiem:

LSO informatīvs seminārs

9.janvārī 2014.g. Rīgā notika Latvijas speciālo skolu sporta skolotāju seminārs.

Seminārā LSO valdes priekssēdētāja Informēja semināra dalībniekus par sportistu kopējo datu ievadīšanu GMS sistēmā, par LSO akredetāciju Latvijā un starptautiskajā mērogā. G.Kaņējeva stāstīja par programmām, kuras Latvijā vēl nav apgūtas. G.Kaņējevas prezentācija pielikumā.

Kursi sporta skolotājiem

Sveķu internātpamatskola sadarbībā ar Latvijas Speciālo Olimpiādi organizēja kursus „Mūsdienīga mācību procesa nodrošinājums sporta stundās izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un ar garīgās attīstības traucējumiem” sporta skolotājiem, kas strādā ar speciālajiem izglītojamajiem speciālajās skolās un vispārizglītojošajās skolās. Kursi notika laika posmā no 19. augusta līdz 23. augustam Gaismas internātpamatskolā. Kursos piedalījās 46 sporta skolotāji.

Speciālās Olimpiādes sporta konference Antverpenē

Tikai pēc nepilna gada - 2014. gada 13.septembrī Speciālas Olimpiādes (SO) Eiropas vasaras spēles Beļģijā tiks atklātas ar tradicionālo olimpisko spēļu lāpu skrējienu un guns iedegšanu Briselē. Olimpiskā uguns tradicionāli tiks atnesta no spēļu olimpa – Atēnām, piesaistot tās skrējienam vairākus simtus sportistus un profesionālus policistus uguns nogādāšanai uz Beļģijas sporta spēļu pilsētu Antverpeni.

Lapas

Seko mums

how to monitor kids text messages unfaithful wife signs see monitoring teens text messages without them knowing gps tracking apps for android 2016 how to catch your wife cheating cheating spouse on craigslist find out if your boyfriend is cheating skype monitoring software site catching a spouse cheating gps tracking mobile app here read how to read husbands text messages cheating a letter to my wife here here best mobile monitoring software how to catch a cheating spouse pdf site trace mobile number current location tracking device app link text message tracking device site