LSO sporta skolotāju gada noslēguma seminārs

2015. gada 8. janvārī Gaisma internātpamatskolā notika LSO sporta skolotāju gada noslēguma seminārs.

Semināra darba kārtība:

LSO finanšu pārskats par 2014. gadu;

2015. gada sporta kalendāra apspriešana un apstiprināšana;

LSO stratēģiskais plāns 2015.- 2020;

LSO izlases atlases kritēriju apspriešana un apstiprināšana.

Semināru atklāja LSO Nacionālais direktors A.Lasis ar sporta skolotāju apbalvošanu. Atzinības rakstus par kvalitatīvi novadītiem republikas sporta pasākumiem saņēma šādi LSO sporta skolotāji:

A. Skangalis – peldēšana,

A.Mirkins – „C” futbols,

S. Šteinbergs – basketbols zēniem,

Z. Spūle- Vilcāne – novuss,

R.Graudiņa – basketbols meitenēm,

N. Strazdiņa - boče kauss,

T.Cers – vieglatlētika,

A.Urbāns – kross un teniss,

A.Lasis – futbols,

S. Karžaņecs – minifutbols,

D.Dīvāne – Meiteņu futbols,

A.Bērziņš – florbols,

G. Adamoviča – tautas bumba.

Nacionālais direktors A.Lasis visus klātesošos iepazīstināja ar finanšu pārskatu. Tika izklāstīts, kur visvairāk ir tērēta nauda un ar ko finansiālajā jomā jārēķinās 2015. gadā. Tika runāts arī par sacensībām ārpus Latvijas, kur LSO varētu piedalīties.

LSO sporta direktors S.Šteinbergs visus iepazīstināja ar 2015. gada sacensību kalendāru. Sacensību galvenie tiesneši komentēja savu sacensību nolikumus. Kopumā sporta kalendāru apstiprināja bez pretenzijām.

Ar LSO stratēģisko plānu 2015.-2020. gadam visus semināra dalībniekus iepazīstināja LSO valdes priekšsēdētāja G. Kaņējeva.

Semināra noslēgumā tika apspriests atlases kritēriju reglaments. Diskusijas izvērsās gana interesantas, tomēr visi beigās nobalsoja par esošo atlases kritēriju reglamentu.

Seminārā piedalījās arī atsevišķu skolu direktori, kaut tika uzaicināti visi inernātpamatskolu direktori.

Lai visiem sporta skolotājiem radošs un rezultātiem bagāts zilās koka kazas gads.

Rakstu sagatavoja G.Adamoviča

 Grafiskā zīme  

Seko mums

how to monitor kids text messages unfaithful wife signs see monitoring teens text messages without them knowing gps tracking apps for android 2016 how to catch your wife cheating cheating spouse on craigslist find out if your boyfriend is cheating skype monitoring software site catching a spouse cheating gps tracking mobile app here read how to read husbands text messages cheating a letter to my wife here here best mobile monitoring software how to catch a cheating spouse pdf site trace mobile number current location tracking device app link text message tracking device site