LSO novusā 2020

    Jau 19. reizi Rudzātu speciālā pamatskola pulcināja labākos novusistus no Latvijas speciālajām skolām. Kā katru gadu, arī šogad sacensību galvenā tiesnese bija perfektā M. Vilcāne, vecākais sacensību tiesnesis- nosvērtais S. Mosāns, dubultspēļu, vienspēļu, “C” līmeņa tiesnešu pienākumus pildīja- skolotājas N. Budencova, V. Rudzāte, L. Kivleniece; galda tiesnešu funkcijas pildīja skolas skolotāji (M. Boreiko, S. Muktupāvela, R. Goldova, I. Viļuma, I. Ivanova, V. Volkovs, I. Zīmele, A. Brūvere) un vecāko klašu skolēni (I. Brūvere, M. Celpanovs, S. Čubrevičs, M. Sokoļuks, K. Jakovļevs, Ē. Šulcs un 5 Rudzātu vidusskolas skolēni (D. Putina, L. Svence, S. Grigorjevs, D. Pastare , R. Domulāns).                        

     Pateicoties visiem skolas darbiniekiem, tiesnešiem, skolēniem un, protams, arī sacensību dalībnieku augstajai meistarībai, sacensības noritēja ļoti raiti.

   Šogad sacensības notika 05.martā, piedalījās 13 komandas (Pamūšas speciālā pamatskola, Ezersalas speciālā pamatskola, Rēzeknes novada speciālā pamatskola, Daugavpils 1. speciālā pamatskola, Rudzātu speciālā pamatskola, Medumu speciālā pamatskola, Zālītes speciālā pamatskola, Valdemāra pamatskola, Gaujienas pamatskola, Rīgas 4., Aleksandrovas pamatskola; Kokneses pamatskola- attīstības centrs un Tukuma novada speciālās izglītības iestāde novusa sacensībās Rudzātos piedalījās pirmo reizi).

     Sacensībās tika noteikti uzvarētāji vienspēlēs, dubultspēlēs jauktiem pāriem un komandu vērtējumā.

   Jaunākajā grupā stiprākais izrādījās  A. Beinarovičs (Medumi), 2.vieta- R. Pokidovam (Valdemāra pamatskola), 3.vieta- D. Lindermanim (Rēzekne).        Kristiānam Kusiņam šoreiz 7.vieta.

Vecākajā grupā zēniem 1. vieta- M. Pozdņaks (Ezersala), 2.vieta- R. Siliņš (Pamūšas), 3.vieta- M. Šteinbergs (Tukums).                                                   Vladimiram Čubrevičam šoreiz 4.vieta!

 

Vecākajā grupā meitenēm 1.vieta- S. Kumakova (Zālīte), 2.vieta- D. Logina (Rēzekne), 3.vieta- L. Rokjāne (Rudzāti).                                                                   Sakarā ar to, ka Daugavpils komandas dalībniece saslima, mūsu skolas audzēknei Jekaterīnai Ameļkovai bija iespēja piedalīties sacensībās pie Daugavpils komandas. Jekaterīnai- 4.vieta!

"C" līmenī                   B grupā

1.vieta - A. Čubrevičs (Rudzāti), 2.vieta- M. Ozols (Daugavpils), 3.vieta- V. Ļelāns (Aleksandrova);

 

"C" līmenī                   A grupā

 

1.vieta- V. Petrovs (Ezersala), 2.vieta- D. Kozlovskis (Rudzāti), 3.vieta- R. Sejs (Zālīte). Edgaram Brūverim 5.vieta!

 

Dubultspēlēs

 

1.vieta- Medumu speciālās pamatskolas komandai (S. Gribute, M.Pupiņš),           2.vieta- Rudzātu speciālās pamatskolas komandai (Jana Kozlovska, Valentīns Verjovkins),

3.vieta- Pamūšas speciālās pamatskolas komandai (L.Puka, R.Kudins).

 

 19. LSO novusa sacensību kopvērtējumā

 

1.vieta-  Rudzātu speciālās pamatskolas komandai,

2.vieta-  Rēzeknes novada speciālās pamatskolas komandai,

3.vieta-  Pamūšas speciālās pamatskolas komandai!

 

     Paldies sporta skolotājiem par jauniešu sagatavošanu sacensībām, paldies sacensību dalībniekiem par labo spēli un izturību.

 

      Visi sacensību dalībnieki saņēma veicināšanas balvas par dalību sacensībās. Pārsteiguma balviņas tika pasniegtas arī visjaunākajiem sacensību dalībniekiem A. Bergmanim Zmečevskim (Rīgas 4.), A. Riekstiņai (Zālīte), D. Meisam (Gaujiena).

     Kā ierasts sacensību dalībniekus sveikt bija ieradusies arī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne.

   Liels paldies par sadarbību saldējuma ražotnei SIA “Saltums” par garšīgo saldējumu, “Velku biedrībai” par medaļām un kausiem individuālajā vērtējumā, LSO (Latvijas Speciālajai Olimpiādei) par medaļām un kausiem kopvērtējumā, Z/S “Līči” par garšīgo ēdienu, Līvānu novada domei par atbalstu un dāvanām, Rudzātu vidusskolas jauniešiem par pozitīvo attieksmi un ziedoto laiku,.

 visam Rudzātu speciālās internātpamatskolas kolektīvam par ieguldīto darbu novusa sacensību organizēšanā.  

     Prieks un gandarījums, ko sniedz labi paveikts darbs, dod spēku turpmākajam darbam un enerģiju jaunām idejām!

Nākošais būs novusa sacensību 20 gadu jubilejas gads! Tiekamies!

 Grafiskā zīme  

Seko mums