Members

Biedrības Latvijas Speciālās Olimpiādes federācija (SF)

Biedru (juridisko personu) saraksts uz 2011. gada 31 .decembri.

 

 

Nr.p.k.

SF biedra (juridiskās personas) oficiālais (reģistrētais) nosaukums

Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

Adrese (ar pasta indeksu un tālruni)

Kopējais nodarbojošos personu skaits

Tai skaitā jaunieši, kuri dzimuši 1993.gadā un vēlāk

1.

Dzirciema speciālā internātpamatskola

90001491175

Lamiņu muiža, Lamiņi, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV-3124, t. 63155211

81

53

2.

Tukuma speciālā internātpamatskola

90001638725

Raudas 6, Tukums, LV-3101, t. 63125547

65

39

3.

Rīgas 1. speciālā internātpamatskola

9000001366

Ģertrūdes 18, Rīga, LV-1011, t. 67181335

76

44

4.

Sveķu speciālā internātpamatskola

90001271656

Aduliena”, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420, t. 64430434

89

50

5.

Rudzātu speciālā internātpamatskola

90000067454

"Lūzenieki", Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads, LV-5328, t. 65326355

65

65

6.

Kokneses speciālā internātpamatskola –

attīstības centrs

90000043136

Bormaņi, Kokneses pagasts, Kokneses novads

LV-5113, t. 65129248

69

47

7.

Dauguļu speciālā internātpamatskola

90009114171

Dauguļu skola, Dikļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223, t. 64234254

64

64

8.

Carnikavas speciālā internātpamatskola

90000453829

Siguļi”, Carnikavas novads, LV-2163, t.67956366

71

41

9.

Bērzupes speciālā internātpamatskola

90009147276

Annenieki, Annenieku pagasts, Dobeles novads,

LV-3718, t. 63754323

69

46

10.

Lielplatones speciālā internātpamatskola

90009118031

Tīsi, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads,

LV-3022, t. 63061940

119

70

11.

Liepājas speciālā internātpamatskola

90000063151

Ūliha 56, Liepāja,LV-3401, t. 63422874

81

51

12.

Palsmanes speciālā internātpamatskola

90000070492

Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads,

LV-4724, t. 64773635

78

46

13.

Gaujienas speciālā internātpamatskola

90000035552

Internātskola, Gaujiena, Gaujienas pag., Apes novads, LV-4339, t. 64381154

55

55

14.

Gaismas speciālā internātpamatskola

90000453119

Gaismas skola, Rumbula, Stopiņu novads,

LV-2121, t. 67703825

77

68

15.

Purmsātu speciālā internātpamatskola

90000031601

Purmsāti, Virgas pagasts, Priekules novads,

LV-3485, t. 63464904

76

43

16.

Pelču speciālā internātpamatskola - attīstības

centrs

90000035938

Pelči, Pelču pagasts, Kuldīgas novads,

LV-3322, t. 63326138

132

76

17.

Daugavpils 1. speciālā pamatskola

90000073450

18. novembra 197, Daugavpils, LV-5417, t.65421297

72

 

45

18.

Mazirbes speciālā internātpamatskola

90009222023

Mazirbe, Kolkas pagasts, Dundagas novads,

LV-3273, t. 63255096

61

42

19.

Latvijas Invalīdu Jāšanas federācija

90008112776

Vecozolu iela 100, Mārupe, Mārupes novads, t.29277923

10

10

20.

Stiklu speciālā internātpamatskola

90000080452

Stikli, Puzes pagasts, Ventspils novads,

LV-3611, t. 63630348

82

44

21.

Antūžu speciālā internātpamatskola

90000084219

Antūži, Variešu pašvaldība, Krustpils novads,

LV-5209, t. 65229160

90

51

22.

Baltinavas Kristīgā speciālā internātpamatskola

90000011605

Kārsavas 24, Baltinava, Baltinavas novads,

LV-4594, t. 64521290

66

46

 

 

 

Kopā:

1648

1096

 

 

how to monitor kids text messages unfaithful wife signs see monitoring teens text messages without them knowing gps tracking apps for android 2016 how to catch your wife cheating cheating spouse on craigslist find out if your boyfriend is cheating skype monitoring software site catching a spouse cheating gps tracking mobile app here read how to read husbands text messages cheating a letter to my wife here here best mobile monitoring software how to catch a cheating spouse pdf site trace mobile number current location tracking device app link text message tracking device site